Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411057
Title Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg : resultaten eerste onderzoekfase
Author(s) Hommel, P.W.F.M.; Bijlsma, R.J.; Eichhorn, K.A.O.; Kemmers, R.H.; Ouden, J. den; Schaminee, J.H.J.; Waal, R.W. de; Wallis de Vries, M.F.; Willers, B.J.C.
Source Wageningen : Alterra - 118
Department(s) CE - Forest Ecosystems
SS - Soil Chemistry and Nature
Forest Ecology and Forest Management
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Laboratory of Entomology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bossen - ecologisch herstel - hellingen - bodemchemie - kalkrijke gronden - terrestrische ecologie - zuid-limburg - natura 2000 - forests - ecological restoration - slopes - soil chemistry - calcareous soils - terrestrial ecology
Categories Soil Chemistry / Forest Ecology
Abstract Het doel van het OBN-onderzoek naar de Zuid-Limburgse hellingbossen is het aangeven van concrete opties voor de beheerder waarmee de oorspronkelijke diversiteit aan planten- en diersoorten van deze bossen behouden dan wel hersteld kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake moet zijn van een gedifferentieerd beheer, waarbij rekening wordt gehouden met de – grotendeels geologisch bepaalde – landschappelijke context, waarbij niet alleen verschillende regio’s (löss-, mergel en vuursteengebied) maar binnen elke regio ook verschillende hellingzones met hun specifieke waarden worden onderscheiden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.