Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411058
Title Integratie van landschapselementen in bedrijfsvoering
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - melkveebedrijven - biologische landbouw - houding van boeren - agri-environment schemes - landscape management - dairy farms - organic farming - farmers' attitudes
Categories Nature Management (General)
Abstract Op het bedrijf van Jan en Mieke Duijndam is de natuur geheel geïntegreerd met de veehouderij. De doelstelling is om 50% van de inkomsten uit natuur te halen. Hiervoor is een omslag in denken nodig. Hij vindt dat je je als boer naar buiten moet richten en moet denken binnen de kaders van de recreant/consument/burger. Jan vindt het ook belangrijk om de karaktereigenschappen van de polder te behouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.