Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411059
Title Hoorns op koe passen niet bij mij en mijn bedrijfsvoering
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) onthoornen - melkveebedrijven - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - biologisch-dynamische landbouw - biologische landbouw - dehorning - dairy farms - dairy farming - farm management - biodynamic farming - organic farming
Categories Cattle / Biodynamic Farming
Abstract Toen Pieter Boons zijn bedrijf van Eko naar BD omschakelde was de belangrijkste wijziging dat hij de kalveren niet meer mocht onthoornen. Pieter heeft vaak aangegeven dat hij problemen heeft met het stootgedrag van de koeien. De problemen ontstaan op de plekken waar de koeien elkaar vaak tegenkomen en weinig vluchtmogelijkheden zijn. Na een lange tijd van wikken en wegen besluit Pieter in januari 2003 zijn veestapel te onthoornen. Terugkijkend zegt Pieter een gehoornde veestapel past niet bij mij en niet in mijn bedrijfsvoering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.