Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411062
Title Het graslandbeheer bij Jan Vis: met klaver goede productie en kwaliteit
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) grasklaver - maaien - begrazing - graslandbeheer - melkveebedrijven - melkveehouderij - biologische landbouw - grass-clover swards - mowing - grazing - grassland management - dairy farms - dairy farming - organic farming
Categories Grass Clover Pastures
Abstract In 1997 schakelde het melkveebedrijf van Jan en Aletta om naar een biologische bedrijfsvoering. Deze keuze maakten Jan en Alleta vanwege het overheidsbeleid over mineralengebruik. Ze verwachtten dat dit zou leiden tot de behoefte om te extensiveren. De omschakeling naar biologisch sloot hier goed bij aan. Omdat Jan geen kunstmest meer kon inzetten, zocht hij naar een goed alternatief en dat vond hij: zaaien van klaver in zijn grasland. Het bleek een enorm succes, want de gras/klaver zorgt voor uitstekende opbrengsten en levert kwalitatief goed ruwvoer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.