Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411065
Title Gezonde klauw door sterk ras, goede voeding en droge omgeving
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - diergezondheid - voetziekten - voersamenstelling - biologische landbouw - melkveebedrijven - melkveerassen - dairy farming - dairy cows - claws - animal health - foot diseases - feed formulation - organic farming - dairy farms - dairy breeds
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract Huib Bor wil eigenlijk geen antibiotica of andere reguliere diergeneesmiddelen meer gebruiken. Wanneer je als boer een dierenarts of medewerker van gezondheidsdienst of voorlichting vraagt hoe je klauwproblemen als een stinkpoot of mortellaro kunt voorkomen, adviseren ze in bijna alle gevallen voetbaden met formaline en kopersulfaat. Huib wil geen formaline gebruiken, omdat hij dat een gevaarlijke stof vindt. Wat kwam voor voetenbaden in de plaats?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.