Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411069
Title Een veestapel in balans voorkomt een hoog celgetal
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) melkveebedrijven - melkveehouderij - diergezondheid - celgetal - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - antibiotica - dierverzorging - dairy farms - dairy farming - animal health - somatic cell count - organic farming - farm management - antibiotics - care of animals
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract Durks doelstelling is een bedrijfsvoering te ontwikkelen, waarbij hij het vee, de omstandigheden en het management zodanig op elkaar afstelt, dat antibioticagebruik tegen uierontsteking niet meer nodig is. Achterliggende visie is dat het gebruik van medicijnen beperkt moet blijven. Durk ontdekte dat de koeien na de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering sterker waren geworden. De dieren herstelden sneller en gemakkelijker. Ook verliep het afkalven gemakkelijker en waren de kalveren vitaler en meer helder. Op basis hiervan zag Durk mogelijkheden om binnen zijn bedrijfssysteem het antibioticagebruik af te bouwen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.