Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411070
Title Een koe als Breezewood Patsy is mijn fokdoel
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) melkveebedrijven - melkveehouderij - dierveredeling - fokdoelen - biologisch-dynamische landbouw - verbetering van de veestapel - dairy farms - dairy farming - animal breeding - breeding aims - biodynamic farming - herd improvement
Categories Races, Selection, Genetics / Cattle
Abstract Anne Koekkoek heeft een sterke interesse voor fokkerij. Hij heeft dit door de jaren heen sterk ontwikkeld en richting gegeven naar een eigen fokbeleid voor zijn bedrijf. Deze is gebaseerd op een lange levensproductie, hetgeen goed aansluit op zijn extensief biologisch-dynamisch graslandbedrijf. Hij wil koeien hebben die lang meegaan, goede gehalten hebben en voldoende bespiering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.