Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411074
Title De arbeidsefficiënte maatregelen van Jos Elderink
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - efficiëntie - melkveehouderij - melkveebedrijven - biologische landbouw - farm management - efficiency - dairy farming - dairy farms - organic farming
Categories Farm Management
Abstract Bij de familie Elderink draait het allemaal om arbeidsefficiëntie. Dit werd vooral in gang gezet door de komst van een fulltime medewerker. De inbreng van deze arbeid in combinatie met het eigen werk, vraagt om efficiëntie. Daarom zet de familie veel eigen mechanisatie in. Ook werken ze met een eenvoudige opzet van de bedrijfsvoering, waardoor één persoon in principe het dagelijkse werk (zoals melken en voeren) aankan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.