Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411082
Title Biologische tripsbeheersing in prei 2008-2010
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Verstegen, H.A.G.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 438) - 43
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) thrips - biologische bestrijding - insectenplagen - predatoren van schadelijke insecten - plagenbestrijding - preien - akkerranden - compost - roofmijten - bevordering van natuurlijke vijanden - biologische landbouw - biological control - insect pests - predators of insect pests - pest control - leeks - field margins - composts - predatory mites - encouragement - organic farming
Categories Biological Control of Pests / Leafy Vegetables
Abstract In diverse vollegrondsgewassen (ui, kool, prei en aardbei) kan trips zowel in gangbare als biologische bedrijven grote problemen opleveren. Trips heeft betrekkelijk weinig natuurlijke vijanden. Vooral roofwantsen komen op trips haarden af en kunnen de populatiegroei afremmen. Rooftrips, roofmijten en spinnen zijn andere, mogelijke natuurlijke vijanden, maar hun belang is grotendeels onbekend. Biologische telers hebben weinig mogelijkheden om tripsen te beheersen. Daarom zijn er in een biologische vollegrondsteelt van prei maatregelen onderzocht die de aanwezige natuurlijke vijanden kunnen stimuleren zoals de aanleg van een bloemenrand, het toedienen van compost en het uitzetten van roofmijten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.