Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411094
Title Behoud van de melkveehouderij rond "De Weerribben" : succesvol omvormen van bedreigingen tot kansen
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - biologische landbouw - agrarisch natuurbeheer - melkveebedrijven - streekgebonden producten - farm management - dairy farming - organic farming - agri-environment schemes - dairy farms - regional specialty products
Categories Farm Management / Cattle / Organic Farming
Abstract Het zuiden van Nationaal Park “De Weerribben” grenst aan een landbouwgebied met voornamelijk melkveehouderij (tussen Blokzijl en Steenwijk). Natuurlijke omstandigheden en de hoge natuurwaarde beperken het landbouwgebied. Klaas en Annie de Lange bleven met hun bedrijf in het gebied en hebben de bedreigingen kunnen omzetten naar kansen. Hun bedrijf is ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.