Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411096
Title Anders naar je vee kijken
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - biologische landbouw - voedingsrantsoenen - mineralen - diergezondheid - dairy farming - dairy cows - organic farming - feed rations - minerals - animal health
Categories Cattle / Organic Farming
Abstract Marco van Liere uit Esbeek wil de productie per koe verhogen, om zo met minder koeien het quotum vol te melken. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het rantsoen van de melkkoeien is gevarieerd: beperkt krachtvoer (1000 kg per koe per jaar inclusief jongvee), snijmaïs, voederbieten, triticale, gras/klaver of luzerne. Als je langere tijd een biologisch bedrijf hebt, worden de mineralen op termijn toch een probleem, zeker op zandgrond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.