Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411134
Title Honingbijen voor gewasbescherming
Author(s) Steen, J.J.M. van der
Source Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
PPO Bees
Publication type Brochure
Publication year 2007
Keyword(s) apidae - bijenhouderij - organismen ingezet bij biologische bestrijding - biologische bestrijding - honingbijen - plantenziekten - gewasbescherming - beekeeping - biological control agents - biological control - honey bees - plant diseases - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General) / Apiculture (General)
Abstract Bijen kunnen worden gebruikt bij de bestrijding of preventie van plantenziekten door hun vermogen om stuifmeelkorrels over te brengen te gebruiken. De bijen brengen hierbij micro-organismen over die de ziekteverwekker beconcurreren of remmen (Antagonisme). Er dient nog veel onderzoek plaats te vinden om er voor te zorgen dat deze antagonismen de bij of het bijenbroed niet ziek maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.