Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411146
Title Deskstudie Teelt de grond uit: Een literatuurstudie over Teelt de grond uit systemen met een beschrijving van onderzoeksvragen voor verdere ontwikkeling
Author(s) Stilma, E.S.C.; Vermeulen, T.; Reuler, H. van; Maas, F.M.
Source Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (Rapporten PPO AGV 422)
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Nursery Stock
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) teeltsystemen - cultuur zonder grond - cultuurmethoden - hydrocultuur - groenteteelt - fruitteelt - sierteelt - boomteelt - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - teelt onder bescherming - bloembollen - cropping systems - soilless culture - cultural methods - hydroponics - vegetable growing - fruit growing - ornamental horticulture - arboriculture - field vegetables - outdoor cropping - protected cultivation - ornamental bulbs
Categories Cropping Systems
Abstract In 2009 is het project Teelt de grond uit (Tdgu) van start gegaan. In dit project worden systemen ontwikkeld om los van de ondergrond gewassen te telen in de buitenlucht. Voor de in het project onderzochte gewassen, prei, blauwe bes, appel, aardbei, bloemkool en verschillende type blad-, bloembol en boomteelt gewassen, vaste planten en zomerbloemen zijn systemen ontworpen. In dit rapport worden Teelt de grond uit systemen onderbouwd aan de hand van literatuur en ervaringen in de gewasgroepen waarbij kennisleemtes duidelijk zijn geworden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.