Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411178
Title Invloed van doptype en hulpstof op de werking van herbiciden in suikerbieten
Author(s) Schans, D.A. van der; Zeeland, M.G. van
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Project-rapporten 2002) - 24
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) suikerbieten - beta vulgaris - gewasbescherming - onkruidbestrijding - geïntegreerde bestrijding - spuiten - herbiciden - spuitdoppen - hulpstoffen - groenteteelt - vollegrondsteelt - sugarbeet - plant protection - weed control - integrated control - spraying - herbicides - fan nozzles - adjuvants - vegetable growing - outdoor cropping
Categories Sugarbeet / Weed Control
Abstract Dit rapport behandelt de resultaten van de proef naar de invloed van het gebruik van driftarme doppen en toevoeging van plantaardige olie op de werking van herbiciden in suikerbiet in 2002. Als hulpstof werd Actirob B gekozen. De meest voorkomende onkruidsoorten waren perzikkruid en melganzevoet. Doordat deze soorten al goed werden bestreden door Betanal trio op zich, werden weinig objectverschillen gemeten. De ID-dop gaf ten opzichte van de XR-dop een slechter bestrijdingsresultaat van de aantallen perzikkruid en melganzevoet. Voor de biomassa gaf de ID-dop alleen voor de laagste dosering Betanal Trio (1/lha) gecombineerd met bij 0,5 l/ha Actirob B een significant slechter bestrijdingsresultaat te zien. Het toevoegen van de hulpstof Actirob B leidde niet tot een betere onkruidbestrijding. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, suikerbieten, onkruidbestrijding, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, onkruidbestrijding, doptype
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.