Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411183
Title TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C120/11) - 24
Department(s) IMARES Milieu
IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) littorina littorea - interseksualiteit - biologische monitoring - waterverontreiniging - tributyltinoxide - mariene ecologie - intersexuality - biomonitoring - water pollution - tributyltin oxide - marine ecology
Categories Marine Ecology / Water Quality
Abstract Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Tevens zijn bemonsterd de Gevlochten Fuikhoors (Nassarius reticulatus) en Purperslakken (Nucella lapillus).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.