Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411199
Title Beheersingsmaatregelen HVX : versie 2 (aangevuld met resultaten 2e jaars toetsingen spoel en snijproeven)
Author(s) Kock, M.J.D. de
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 38
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) sierplanten - tuinplanten - hosta - hosta virus x - virusziekten - exportbeperkingen - mechanische ziekteoverdracht - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - ornamental plants - bedding plants - viral diseases - export controls - mechanical transmission - cultural control - plant protection
Categories Plant Viruses / Ornamental Plants
Abstract Vanwege de toenemende problemen met Hosta Virus X,(HVX) is PT-onderzoek gestart naar dit virus. Voor een soepele export van Hosta’s en andere vaste planten is het van groot belang dat HVX ingedamd wordt. Het virus wordt mechanisch overgedragen via verwonding van planten en is niet te bestrijden. Voorkomen dat het virus zich verspreidt, is daarom van het allergrootste belang. De relatie van het virus met diverse teeltmaatregelen is onderzocht om definitief vast te stellen welke handelingen risicovol zijn; rooien, sorteren, spoelen, warmwaterbehandeling, mechanische onkruidbestrijding en/of planten uitsteken bij selecteren. Voor de teelthandelingen die risicovol zijn, wordt naar oplossingen gezocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.