Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 411212
Title BOSsen voor bestrijding Phytophthora infestans en rasresistentie : evaluatie van de onderzoeksresultaten in 2002 t/m 2005
Author(s) Wander, J.G.N.; Spits, H.G.; Kessel, G.J.T.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO 520130-2002/2005) - 35
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Biointeracties and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) phytophthora infestans - aardappelen - solanum tuberosum - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - gewasbescherming - spuiten - beslissingsondersteunende systemen - potatoes - plant pathogenic fungi - fungus control - plant protection - spraying - decision support systems
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Met de nieuwe P. infestans populatie is de gemiddelde agressiviteit van de Nederlandse P. infestans populatie sterk toegenomen. Beslissingsondersteunende systemen bieden de mogelijkheid het spuitschema te baseren op o.a. weersgegevens, weersverwachting en ziektedruk. Om de fungicide-input nog verder te minimaliseren kan mogelijk (nog meer) gebruikt gemaakt worden van de natuurlijke resistentie die aardappelrassen bezitten. Dit rapport is gebaseerd op gegevens afkomstig van de proeven, uitgevoerd door PPO-AGV in de jaren 2002–2005, waarin met behulp van de beslissingsondersteunende systemen naar de mogelijkheden van het verminderen van de fungicide-input bij resistente aardappelrassen is gekeken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.