Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411215
Title Gewasbescherming voor de toekomstt : positioneringsdocument voor organisatie van de Gewasbeschermingmanifestatie 2012
Author(s) Goud, J.C.; Kema, G.H.J.; Bouwman, J.; Kempenaar, C.; Boogert, P.H.J.F. van den; Stelder, F.; Boonekamp, P.M.
Source Gewasbescherming 42 (2011)5. - ISSN 0166-6495 - p. 213 - 215.
Department(s) Laboratory of Nematology
Laboratory of Phytopathology
PRI BIOINT Moleculair Phytopathology
PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Biointeracties and Plant Health
PPO/PRI Biointeractions and Plant Health
EPS-2
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - chemische bestrijding - duurzame landbouw - plant protection - pesticides - chemical control - sustainable agriculture
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Na de oorlog is de voedselproductie in de wereld enorm toegenomen, dankzij grootschalige beschikbaarheid van kunstmest en chemische gewasbescherming en door plantenveredeling. Hierdoor heeft het grootste gedeelte van de wereldbevolking de beschikking gekregen over voldoende voedsel. In 1962 verscheen het boek Silent Spring van Rachel Carson. Het was destijds direct een bestseller en werd recent genomineerd als één van de 25 invloedrijkste wetenschappelijke boeken. Carson stelde de ongewenste neveneffecten van de chemische gewasbescherming aan de kaak en heeft daarmee een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van (inter)nationaal gewasbeschermingsbeleid en een groot stempel gedrukt op de inhoud daarvan. In 2012, vijftig jaar later, kunnen we terugkijken op het succesvol terugdringen van een groot deel van deze neveneffecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.