Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411417
Title Open Haringvliet levert geld op
Author(s) Groot, R.S. de; Boehnke-Henrichs, A.
Source Nieuwsbrief Milieu en Economie 2011 (2011)17 feb.
Department(s) Environmental Systems Analysis Group
WIMEK
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2011
Keyword(s) landschapselementen - natuurontwikkeling - dijken - kustwateren - delta's - haringvliet - landscape elements - nature development - dykes - coastal water - deltas
Categories Landscape Ecology / Hydraulic Engineering
Abstract Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan monetaire baten op door betere transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit, verhoogde opname van fijnstof en algemene verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft, in samenwerking met Bureau Stroming, een alternatief voor de huidige gesloten delta geschetst, waarin veiligheid, economische ontwikkeling en herstel en behoud van ecologische waarden samen kunnen gaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.