Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411468
Title Bacterie breekt nieuwe genen af (interview met Leo van Overbeek)
Author(s) Overbeek, Leo van
Source Bacterie breekt nieuwe genen af (interview met Leo van Overbeek), Agrarisch Dagblad, 2007-11-10, J. Engwerda, http://www.agd.nl/Artikel/410376/Bacterie-breekt-nieuwe-genen-af.htm
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Media appearance
Publication year 2007
Abstract Wageningen - Bacterien zijn niet in staat nieuwe genen te verspreiden. Dat komt omdat zij vreemd genetisch materiaal afbreken, stelt het Plant Research International (PRI) van Wageningen UR. Onderzoekers van het PRI hebben 552 bacterien onderzocht die ooit op aardappelen en tomaten zijn aangetroffen. In het laboratorium hebben de onderzoekers getest of deze bacterien vreemd DNA-materiaal (genen voor resistentie tegen antibioticum) opnemen.Twee van de 552 bacteriesoorten hadden antibioticumgenen opgenomen. Het PRI concludeert dat de kans nihil is dat nieuwe genen in aardappel- of tomatenplanten weglekken naar andere organismen. Tegenstanders van genetische modificatie vrezen dat synthetische genen door gewassen worden opgenomen, doordat bacterien die genen verspreiden. PRI-onderzoeker Leo van Overbeek wijst welop de kloof tussen laboratorium en het veld."Als wetenschapper kun je iets zeggen over risico's die aan gentechnologie kleven. Maar bewijzen dat gentechnologie honderd procent veilig is, is onmogelijk."
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.