Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411469
Title Micro-organismen als natuurlijke groei bevorderaar
Author(s) Overbeek, Leo van
Source Micro-organismen als natuurlijke groei bevorderaar, Agrarisch Dagblad, 2008-10-08, J.D. van Elsas
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Media appearance
Publication year 2008
Abstract Groningen/Wageningen - Wageningse en Groningse wetenschappers zoeken naar de manier waarop micro-organismen de groei van verschillende gewassen kunnen stimuleren. Pablo Hardolm en Jan Dirk van Elsas van de Universiteit van Groningen en Leo van Overbeek van Plant Research International in Wageningen hebben gekeken naar de eigenschappen van schimmels en bacteriën die samenleven met de gewassen aardappelen en rijst. Planten en micro-organismen leven van nature samen. Sommige bacteriën en schimmels horen bij een bepaald gewas. Andere micro-organismen kloppen bij de plant aan als die verzwakt of veroudert. Als de eigenschappen van de micro-organismen kunnen worden ontrafeld en duidelijk wordt op welke manier zij de gewasgroei stimuleren, kan die wetenschap gebruikt worden om de plantengroei met natuurlijke hulpmiddelen te bevorderen. Het voordeel voor de plant is dat de uitgescheiden stoffen van de bacteriële endofyeten (parasieten) helpen bij de wortelgroei. Deze stoffen maken de plant bovendien weerbaarder tegen stress. De bacterie mag zich in ruil daarvoor in groten getale huisvesten in de plant.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.