Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411475
Title Bacterie-isolaat onderdrukt Phytophthora infestans in aardappelexperimenten
Author(s) Overbeek, L.S. van
Source AGF
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2009
Abstract Bacterie-isolaat onderdrukt Phytophthora infestans in aardappelexperimenten Uit kasexperimenten van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, blijkt dat de aanwezigheid van het Pseudomonas putida - isolaat P9 in twee late aardappelrassen leidt tot een vertraging met 45% van het ziekteverloop na aantasting door P. infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte. Op termijn biedt dit mogelijkheden om dit antagonistische micro-organisme in te zetten als een extra component in de geïntegreerde bestrijding van de aardappelziekte. Onderzoekers van PRI onderzochten het effect van P9 op de aardappelplant zelf en op de aanwezigheid van natuurlijke micro-organismen in de plant, zogenaamde endofyten. Het vermogen van P9 om de plant binnen te dringen, werd onderzocht in kasexperimenten. Om P9 in de plant te kunnen herkennen werd gebruik gemaakt van verschillende microbiologische technieken. Uit het onderzoek bleek dat P9 de plant binnendringt en zich daar permanent vestigt. De zogenaamde competente endofyt leeft in de plant en gaat interacties aan met zijn gastheer en andere aanwezige micro-organismen. De bacteriesamenstelling in de plant veranderde zodra P9 zich daar vestigde. Dit kon betekenen dat aanwezigheid van P9 de plant weerbaarder, en dus beter bestand tegen ziekten en plagen, kon maken. In dit geval bleken twee late aardappelrassen inderdaad weerbaarder te worden tegen de aardappelziekte. De onderzoekresultaten werpen ook een ander licht op biologische bestrijding van ziekten en plagen met micro-organismen. Endofyten pakken mogelijk op indirecte wijze ziekteverwekkers aan, in tegenstelling tot de meeste gangbare biologische bestrijders, door verschuiving van de microbiologische leefgemeenschap in de plant. Deze verschuiving kan de weerbaarheid van de plant zelf vergroten. Dit zou een duurzamer mechanisme voor onderdrukking van ziekten en plagen op kunnen leveren omdat eenmalige toepassing volstaat. De potentie van endofyten in de praktische geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen wordt momenteel verder onderzocht. De onderzoekresultaten komen zowel voort uit het kennisbasis (Duurzame Landbouw) als het beleidsondersteunende onderzoek (Biologische Landbouw) dat Wageningen UR uitvoert in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.