Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411476
Title Bacterie-isolaat onderdrukt Phytophthora infestans in aardappelexperimenten
Author(s) Overbeek, L.S. van
Source Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, sectie onderwijs
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2009
Abstract Bron: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=101682 Uit kasexperimenten van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR, blijkt dat de aanwezigheid van het Pseudomonas putida - isolaat P9 in twee late aardappelrassen leidt tot een vertraging met 45% van het ziekteverloop na aantasting door Phytophthora infestans. Op termijn biedt dit mogelijkheden om dit antagonistische micro-organisme in te zetten als een extra component in de geïntegreerde bestrijding van de aardappelziekte. Onderzoekers van PRI onderzochten het effect van P9 op de aardappelplant zelf en op de aanwezigheid van endofyten. Dat zijn natuurlijke micro-organismen in de plant. Het vermogen van P9 om de plant binnen te dringen werd onderzocht in kasexperimenten. Om P9 in de plant te kunnen herkennen werd gebruik gemaakt van verschillende microbiologische technieken. Uit het onderzoek bleek dat P9 de plant binnendringt en zich daar permanent vestigt. De competente endofyt leeft in de plant en gaat interacties aan met zijn gastheer en andere aanwezige micro-organismen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.