Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411494
Title Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam
Author(s) Heijden, P.G.M. van der; Poelman, M.; Bosma, R.
Source Aquacultuur 26 (2011)4. - ISSN 1382-2764 - p. 7 - 12.
Department(s) CDI management
Centre for Development Innovation

IMARES Aquaculture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) afvalwater - viskwekerijen - aquacultuur - visteelt - visvijvers - monitoring - vietnam - waste water - fish farms - aquaculture - fish culture - fish ponds
Categories Water Quality / Aquaculture
Abstract In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater te meten om hiermee bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij certificering van kwekerijen te kunnen adviseren. De effecten van de kwekerijen op het milieu vormen een onderdeel van de certificering en dienen door de kwekerijen geregeld gemeten te worden. In dit artikel wordt verslag gedaan van de resultaten van deze studie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.