Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411497
Title Grondsmaak in kweekvis deel 2
Author(s) Schram, E.; Eekert, M.H.A. van; Schuman, E.; Swinkels, W.
Source Aquacultuur 26 (2011)3. - ISSN 1382-2764 - p. 29 - 36.
Department(s) IMARES Aquaculture
Sub-department of Environmental Technology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) gekweekte producten - visproducten - visteelt - aquacultuur - smaak - visconsumptie - cultured products - fish products - fish culture - aquaculture - taste - fish consumption
Categories Fish and Fish Products / Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Grondsmaak is wereldwijd een van de belangrijkste beperkende factoren voor de afzet van kweekvis afkomstig uit vijvers en recirculatiesystemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage waardering van consumenten voor kweekvis met grondsmaak. Marktprijs en marktvolume komen daardoor onder druk te staan. Daarnaast brengt de bestrijding van grondsmaak extra kosten met zich mee voor de producent. Ook in Nederlandse kweekvis komt grondsmaak voor. In Nederland wordt op verschillende fronten gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van grondsmaak. In het eerste deel van deze serie over grondsmaak (Aquacultuur 2011, nr. 2) werd vooral ingegaan op de achtergronden en gevolgen van grondsmaak. In dit tweede deel wordt dieper ingegaan op de diverse aspecten van het bestrijden van grondsmaak in kweekvis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.