Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411524
Title Vervanging Dosanex in Gladiool: onderzoek naar de onkruidbestrijding en de fytotoxiciteit van alternatieve herbiciden in gladiool in 2006
Author(s) Koster, A.T.J.; Bulle, A.A.E.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) onkruiden - gladiolus - onkruidbestrijding - herbiciden - bloembollen - nederland - weeds - weed control - herbicides - ornamental bulbs - netherlands
Categories Weed Control
Abstract Sinds 30 juni 2007 kan er geen Dosanex (werkzame stof metoxuron) meer gebruikt worden om onkruiden in gladiool te bestrijden. De Essential Use van deze toepassing liep toen af. Dit rapport is een verslag van de 1e proef in een serie van twee proeven in gladiool om alternatieven voor Dosanex te vinden. Doelstelling van dit project is het verkrijgen van gegevens over de fytotoxiciteit en voor zover mogelijk ook over de effectiviteit van drie alternatieve chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. In deze eerste proef is gebleken dat het een lastige opgave lijkt om het effect van Dosanex in gladiool tegen onkruid te evenaren. De middelen Stomp, A 9396B en SN 38584 lijken op basis van deze eerste proef zonder al te grote kans op schade te kunnen worden toegepast, maar het onkruidbestrijdende effect van Stomp en A9396B was beduidend minder dan dat van Dosanex. Van het onkruidbestrijdende effect van SN 38584 kan in deze proef niets worden geconcludeerd omdat er Dosanex als bodemherbicide rond opkomst is toegepast. Deze behandeling alleen resulteerde al in een zeer goede onkruidbestrijding. De dosering van 1 l/ha SN 38584 was veilig, maar 2 l/ha, toegepast in LDS, gaf enige schade aan de knolopbrengst in vergelijking met de knolopbrengst bij de bodemherbiciden alleen toegepast. Hier was echter in de nateelt geen effect meer van te zien. Er was een tendens in de nateelt dat toepassing van A 9396B mogelijk minder planten gaf, maar dit was statistisch niet betrouwbaar. Onderzoek over meerdere jaren zal moeten uitwijzen of de in deze proef gevonden tendensen ook werkelijk tot problemen bij de toepassing zullen leiden. In het volgende teeltseizoen (2007) zal deze proef worden herhaald, zodat in 2008 een nieuw advies voor de bestrijding van onkruid kan worden gegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.