Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411537
Title Het verband tussen M. chitwoodi-besmetting van de grond en knobbelvorming van aardappelen
Author(s) Hoek, H.
Source Kennisakker.nl 2011 (2011)14 feb.
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) meloidogyne chitwoodi - aardappelen - plantenparasitaire nematoden - besmetting - quarantaine organismen - bodempathogenen - akkerbouw - veldproeven - potatoes - plant parasitic nematodes - contamination - quarantine organisms - soilborne pathogens - arable farming - field tests
Categories Plant Parasitic Nematodes / Potatoes
Abstract Aardappel is heel schadegevoelig voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Waarschijnlijk is er een verband tussen het niveau van besmetting van grond met dit aaltje en de mate van knolaantasting bij aardappelen, maar tot op heden is dit verband niet vastgesteld. In één van de proefvelden binnen het project Nemadecide is in 2008 M. chitwoodi aangetroffen. Er is in deze proef geen goed verband gevonden tussen de hoogte van de besmetting van de grond met M. chitwoodi en de mate van knolaantasting. Maar als M. chitwoodi in grondmonsters werd gevonden, dan waren in bijna 80 procent van de gevallen ook de aardappelknollen met deze aaltjes besmet. Het PPO is dan ook van mening dat aardappelteelt op grond die besmet is met M. chitwoodi bijna altijd leidt tot knollen die besmet zijn met dit aaltje. Omdat er bij pootgoed een “nultolerantie” voor M. chitwoodi geldt, is de teelt van aardappelpootgoed op percelen die besmet zijn met dit aaltje volgens de huidige inzichten dan ook onmogelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.