Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411541
Title Geoteelt : met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer
Author(s) Kamp, J.A.L.M.; Schans, D.A. van der; Menting, T.; Janssens, P.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO publicatie 420) - 55
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) precisielandbouw - akkerbouw - vollegrondsgroenten - watergebruik - beregening - waterkwaliteit - duurzaamheid (sustainability) - noord-brabant - vlaanderen - precision agriculture - arable farming - field vegetables - water use - overhead irrigation - water quality - sustainability - flanders
Categories Arable Farming / Agrohydrology
Abstract Een uitleg volgt betreffende het project GEOteelt, dat concrete precisielandbouw toepassingen op het gebied van beregening, bemesting en gewasbescherming beoogt te ontwikkelen en te demonstreren. Het project maakt onderdeel uit van het koepelproject Interactief Waterbeheer (Interreg), dat tal van projecten bevat op het gebied van duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Met 8 kernbedrijven in de grensregio Vlaanderen Nederland (6 bedrijven uit Noord Brabant en 2 bedrijven uit België) richt het project zich op bedrijven in de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenten, en worden combinaties van teelten en precisie toepassingen uitgewerkt, die in 2010 en 2011 zijn beoordeeld op het effect voor waterkwaliteit en waterverbruik. In een voorstudie heeft het projectteam toepassingen geselecteerd, die perspectief bieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.