Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411561
Title Consumenten van Demeterproducten
Author(s) Reinders, M.J.; Berg, I. van den
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-057) - ISBN 9789086155354 - 50
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - biologische voedingsmiddelen - biologisch-dynamische landbouw - handelsmerken - consumentenonderzoeken - consumer behaviour - consumer preferences - organic foods - biodynamic farming - trade marks - consumer surveys
Categories Consumer Behaviour / Biodynamic Farming
Abstract Dit onderzoek geeft aan hoe Demeter tot een verbetering van haar concept kan komen. Hierbij is onderzocht wat consumenten van biologisch-dynamische producten vinden. Via kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen onder bewuste consumenten is inzicht verkregen in de herkenning en beleving van Demeterproducten en de mogelijke meerwaarde van deze producten. In een kwantitatief onderzoek met behulp van een vragenlijst die is voorgelegd aan ruim 450 vaste klanten van natuurvoedingswinkels zijn vervolgens de associaties met en redenen voor aanschaf van Demeterproducten onderzocht. Ook is onderzocht welke producten met een Demeterkeurmerk vaker (of juist minder vaak) worden gekocht. Dit rapport sluit af met een aantal praktische aanbevelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.