Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411602
Title Inzet biomassa optie voor de toekomst? Biotechnologie vor bulkproductie van organische chemicaliën
Author(s) Patel, M.K.; Crank, M.; Dornburg, V.; Overbeek, L.S. van
Source Milieu dossier 3 (2007). - p. 17 - 20.
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) chemie op basis van biologische grondstoffen - chemische industrie - biobased economy - milieueffect - biotechnologie - economische haalbaarheid - genetisch gemanipuleerde organismen - scenario-analyse - biobased chemistry - chemical industry - environmental impact - biotechnology - economic viability - genetically engineered organisms - scenario analysis
Categories Non-food Products (General) / Industrial Sector
Abstract Tegenwoordig worden bijna alle organische chemische stoffen en plastics geproduceerd uit ruwe olie en aardags. Moet dit zo blijven of zijn er andere, meer duurzame manieren om chemische stoffen te produceren? Het gebruik van biomassa als grondstof en het inzetten van biotechnologie zijn twee mogelijkheden. Maar wanneer we deze methoden gebruiken, lopen we dan tegen nieuwe, onvoorziene risico's aan? Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomst van een gedetailleerde studie, gefinancierd door de Europese Unie, over deze en andere belangrijke vragen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.