Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411622
Title Maatregelen voor de akkerbouw op lössgrond om met inzet van dierlijke mest aan Minas- en nitraatnormen te voldoen
Author(s) Dekker, P.H.M.; Radersma, S.; Schoot, J.R. van der; Wolf, M. de
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 nov.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) akkerbouw - dierlijke meststoffen - nitraatmeststoffen - löss - bodemtypen (naar cultuur) - overheidsbeleid - regelingen - normen - mineralenboekhouding - zuid-limburg - bemesting - Nederland - arable farming - animal manures - nitrate fertilizers - loess - soil types (cultural) - government policy - regulations - standards - nutrient accounting system - fertilizer application - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Dit project richtte zich op het ontwikkelen van pakketten van maatregelen voor akkerbouwbedrijven op lössgrond die bedrijfseconomisch het meest aantrekkelijk zijn om met inzet van dierlijke mest aan Minasnormen en aan de nitraatnorm van resp. 50 en 25 mg/liter (nitraatgehalte in het bodemvocht op 150 cm beneden maaiveld) te voldoen. Akkerbouwbedrijven in Zuid-Limburg kunnen bij toepassing van Goede Landbouwpraktijk op een duurzame wijze met behoud van opbrengstniveau voldoen aan de eindnormen van Minas en aan de nitraatnorm van 50 mg/liter in het bodemvocht en nog steeds dierlijke mest inzetten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.