Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411623
Title Balansen voor substraat in de champignonteelt. Metingen per laag en in de tijd
Author(s) Blok, C.; Elings, A.; Sonnenberg, A.S.M.; Amsing, J.; Nederhoff, E.M.; Khodabaks, M.R.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport 1112) - 61
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR Plant Breeding
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agaricus bisporus - eetbare paddestoelen - teelt - input-output analyse - compost - efficiëntie - optimalisatiemethoden - voedingsbehoeften - nederland - edible fungi - cultivation - input output analysis - composts - efficiency - optimization methods - feed requirements - netherlands
Categories Edible fungi / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Een groot aantal metingen uit de glastuinbouw zijn toegepast in combinatie met in de champignonteelt bekende metingen. Dit is gerealiseerd in een experiment in een teeltcel van Unifarm te Wageningen. De dataset leverde informatie over de opzet van de metingen, teeltbalansen en de benutting van organsiche voedingsstoffen. Uit de compost komt per vierkante meter 2.5 kg.m-2 koolstof vrij en er wordt 2.7 kg.m-2 koolstof afgevoerd als respectievelijk koolzuurgas (1.5 kg.m-2) en geoogste champignon (1.2 kg.m-2). De aanvoer van water uit de compost bedraagt 53 l.m-2 en de afvoer via ventilatie en champignons is 53 l.m-2. De aanvoer is opgebouwd uit watergift, vochtverlies compost en verbrandingswater (respectievelijk 37, 12 en 4 l.m-2). De afvoer is onderverdeeld in ventilatie-afvoer en afvoer in de champignons (respectievelijk 23 en 30 l.m-2). De energiebalans laat zien dat uit de compost 77 MJ.m-2 vrijkomt en dat 60 MJ.m-2 wordt afgevoerd in waterdamp. De minerale voedingsbalans toont een levering uit compost van 16 mol.m-2 en een afvoer in champignon van 12 mol.m-2. De benutting van de organische stof wordt niet meer zoals gebruikelijk uitgedrukt op (de veranderlijke) hoeveelheid droge stof, maar in absolute hoeveelheid per vierkante meter teeltbed. Zo blijkt dat de benutting van hemicellulose practisch 100% is en de benutting van cellulose 40%. Dit betekend dat de benutting van compost alleen verbeterd kan worden door de te verteren fracties te verhogen, niet door de compost zonder meer te hergebruiken Many measurements from horticulture and mushroom growing were combined in an experiment at Unifarm in Wageningen. The data gave much information on appropriate measurements, on mass and energy balances and on the efficiency of using the various organic fractions. Compost delivers 2.5 kg.m-2 of carbon and releases 2.7 kg.m-2 carbon in the form of carbon dioxide (1.5 kg.m-2) and harvested mushrooms (1.2 kg.m-2). Water released from the substrate is 53 l.m-2 while the amount ventilated and found in mushrooms is 53 l.m-2. The supply is split into water supplied, loss from compost and digestive water (respectively 37, 12 and 4 l.m-2). The output is ventilation and water in fresh mushrooms (respectively 23 and 30 l.m-2). The energy balance shows a combustion energy of 77 MJ.m-2 for compost digested and 60 MJ.m-2 tyrapped in water vapour. 16 mol.m-2 of minerals disappear from the compost of which 12 mol.m-2 are found back in the mushrooms. The fractions in the organic nutrition are no longer expressed as a fraction of the dry matter as dry matter is changing over time by digestion. Instead data are reported in absolute quantities per square meter of bed. Thus it is shown the amount of hemicellulosis is almost totally digested wheras just 40% of the cellulose is digested. Thus the efficiency of compost use can be increased by adding digestable fractions but not by re use without additions
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.