Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411664
Title Een frisse blik op warmer water : over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan
Author(s) Kosten, S.; Schep, S.; Weeren, B.J. van
Source Amersfoort : Stowa (STOWA -rapport nr. 2011-20) - ISBN 9789057735240 - 132
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) aquatische ecologie - klimaatverandering - waterbeheer - neerslag - temperatuur - waterorganismen - biogeochemie - zoetwaterecologie - nederland - aquatic ecology - climatic change - water management - precipitation - temperature - aquatic organisms - biogeochemistry - freshwater ecology - netherlands
Categories Climatic Change / Water Management (General) / Freshwater Ecology
Abstract Dit rapport bundelt de belangrijkste kennis over mogelijke invloeden van klimaatverandering op zoete aquatische ecosystemen en geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van hun taken. Met de kennis uit dit rappport kunnen waterbeheerders een optimaal (effectief) pakket aan maatregelen samenstellen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast kunnen ze bij inrichting en beheer goed rekening houden met de effecten van klimaatverandering. Het rapport ondersteunt daarmee het opstellen van de tweede generatie stroomgebiedbeheersplannen, die in 2015 gereed moeten zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.