Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 411666
Title De performatieve macht van mislukking; Moeizame implementatie van Natura 2000
Author(s) Beunen, R.; Duineveld, M.; Assche, K.A.M. van
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 28 (2011)3. - ISSN 0169-6300 - p. 109 - 118.
Department(s) Land Use Planning
Cultural Geography
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeleid - natura 2000 - governance - nature conservation policy
Categories Nature Management (General)
Abstract Het Natura 2000-beleid heeft in Nederland tot veel kritiek geleid. Tijdens informatie- en inspraakavonden, in artikelen, op het internet en ook in politieke arena's is er voornamelijk in negatieve zin over gesproken. In dit artikel gaan we na wat implicaties zijn van deze negatieve ideeën en beeldvorming voor de implementatie van Natura 2000-beleid. (performatieve ~ wat wordt bewerkstelligd)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.