Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411694
Title Milieubelasting door onkruidbestrijding in een biologisch, geïntegreerd en gangbaar systeem
Author(s) Riemens, M.M.; Weide, R.Y. van der; Hoek, H.
Source Kennisakker.nl 2003 (2004)15 feb.
Department(s) Agrosystems
PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Team Acrres
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) herbiciden - herbicidenverontreinigingen - milieueffect - onkruidbestrijding - biologische bestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - herbicides - herbicide impurities - environmental impact - weed control - biological control - plant protection - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Weed Control
Abstract In dit onderzoek is, in opdracht van HPA (Hoofdproductschap Akkerbouw) na een vraag van WLTO Akkerbouw NHM, met modelberekeningen gekeken naar de milieubelasting van herbiciden in gangbare en geïntegreerde systemen en de energieconsumptie in alle systemen (dus ook biologisch). Dit is op zowel zand- als kleigrond gedaan. Daarnaast wordt er verslag gedaan van een literatuurstudie naar de effecten van zowel herbiciden als mechanische bewerkingen op niet-doel organismen, zoals vogels, insecten, waterorganismen, planten, zoogdieren en bodemorganismen. Uit dit onderzoek is gebleken dat op basis van de huidige informatie het niet mogelijk is een eenduidig antwoord te geven op de vraag of de milieubelasting in een van de systemen hoger ligt dan in een ander systeem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.