Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 411702
Title Niet ploegen is beter voor de bodemweerbaarheid
Author(s) Postma, J.
Source Nieuwsbrief / Praktijknetwerk niet kerende grondbewerking (2011)6.
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Abstract Niet ploegen is beter voor de bodemweerbaarheid. Dit is de conclusie van onderzoek uitgevoerd op de PPOproeflocatie Professor Broekemahoeve. Hiervoor werden percelen na verschillende grondbewerkingen bemonsterd op bodemleven. Er werd gekeken naar Rhizoctonia in suikerbiet, schurft in radijs en aanwezigheid van antagonistische bacteriegroepen Lysobacter en Streptomyces (vergroten de bodemweerbaarheid). Ook werd gekeken naar: mycorrhiza, schimmelbiomassa en organische stof. De eerste analyses van percelen die pas sinds 2008 verschillen in grondbewerking laten opmerkelijke positieve verschillen zien in bodemweerbaarheid, bodemleven en labiele organische stof in de systemen met NKG. De niet-geploegde grond van het proefperceel winterpeen bleek duidelijk meer ziektewerend te zijn tegen de bodemschimmel Rhizoctonia solani dan de geploegde grond. Bij de peen had het NKG object een grotere populatie van de antagonistische bacteriën. Het perceel uien bleek duidelijk meer ziektewerend te zijn tegen de bodemschimmel Streptomyces dan de geploegde grond. De uien in het NKG systeem waren meer door mycorrhiza’s gekoloniseerd (mycorrhiza’s verbeteren de opname van nutriënten). De metingen lijken er op te wijzen dat de organische stof in de bodem toeneemt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.