Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411720
Title Verschillende kleuren, één meesterwerk. Lectorale rede 'Geintegreerd Natuur- en Landsschapsbeheer
Author(s) Heide, C.M. van der; Janssen, J.A.M.; Stobbelaar, D.J.
Source Velp : Van Hall Larenstein - 80
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Agricultural Economics and Rural Policy Group
CE - Vegetation and Landscape Ecology
WASS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeheer - landschapsbeheer - ecosysteemdiensten - milieueconomie - biobased economy - openbare redes - economische analyse - nature management - landscape management - ecosystem services - environmental economics - public speeches - economic analysis
Categories Nature Management (General)
Abstract Natuur en landschap zijn menselijke maaksels. Dat betekent dat het beheer ervan uit meer moet bestaan dan louter ecologische kennis. Het vraagt om een soort co-productie van ecologie, economie, sociologie en cultuurhistorie, en dat alles is in de term geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer vervat. Indien economen serieus genomen willen worden in de discussies over natuur en landschap, dan dient binnen het conventionele economische denken plaats gemaakt te worden voor een meer ecologisch-economisch denken. Tegelijkertijd vereist dit wel dat bestaande economische principes, bijvoorbeeld over de ‘marginale waarde’ van natuur (en niet de absolute waarde ervan), niet uit het oog verloren mogen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.