Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 411837
Title Informatieblad Mest van bedreiging naar kans; Stikstofwerking mineralenconcentraat en dikke fractie op bouwland
Author(s) Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van
Source Lelystad : PPO AGV (BO-012.02 infobladen nr. 35) - 2
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bemesting - concentraten - vloeibare meststoffen - aardappelen - akkerbouw - veldproeven - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - concentrates - liquid manures - potatoes - arable farming - field tests - nutrient use efficiency
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Potatoes
Abstract PPO heeft in 2009 en 2010 mineralenconcentraten beproefd op bouwland in het gewas aardappel. Dit informatieblad geeft de opzet en resultaten van de bouwlandproeven weer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.