Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411846
Title Medicijnkast op de zeebodem (interview met Detmer Sipkema)
Author(s) Hoon, L. van; Sipkema, D.
Source C2W Life Sciences, nr. 17 (2011). - p. 26 - 28.
Department(s) Microbiological Laboratory
VLAG
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2011
Abstract Als bodembewoner in nutriënt-arm water moet je creatief zijn om aan voedsel te komen en concurrenten op afstand te houden. Sponzen zijn daar meester in. Gedruende honderden jaren van evolutie zijn ze symbioses aangegaan met verschillend micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën en algen, die hen helpen te overleven. Samen bevatten deze 'gemeenschappen' een bonte verzameling aan bioactieve stoffen. Al meer dan een halve eeuw geleden isoleerden de Amerikaanse onderzoekers Bergmann en Feeney uit de spons Tectitethya crypta twee stoffen die allebei een medicijn hebben opgeleverd: cytarabine en vidarabine (zie kader). Inmiddels zijn er al pakweg 7.000 bioactieve stoffen geïsoleerd uit sponzen en er komen er nog steeds meer bij. Van kankerremmende stoffen tot antibiotica: de zeebodem herbergt een ware apotheek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.