Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411890
Title Oproep; Kerngebieden voor weidevogels, wat brengt dat ons?
Author(s) Melman, T.C.P.; Sierdsema, H.; Teunissen, W.; Schotman, A.G.M.
Source De Levende Natuur 112 (2011)6. - ISSN 0024-1520 - p. 209 - 112.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Landscape Centre
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) weidevogels - gebieden - agrarisch natuurbeheer - populatiedichtheid - inventarisaties - natuurbeleid - grassland birds - areas - agri-environment schemes - population density - inventories - nature conservation policy
Categories Aves / Nature Management (General)
Abstract Ondanks de inspanningen in de afgelopen decennia gaan de Nederlandse weidevogels in aantal gestaag achteruit. Momenteel wordt overwogen het weidevogelbeleid te focussen op zogenaamde weidevogelkerngebieden. De gedachte is dat met een concentratie van inspanningen meer is te bereiken dan met een 'verdunde' inzet op een groot areaal. Bij de realisatie ervan moet evenwel een aantal vragen worden beantwoord. Welke gebieden zouden in aanmerking komen? Welk deel van de populatie zou ermee worden veiliggesteld en hoe pakt het voor de verschillende soorten uit? Welke rol spelen terreinbeheerders en agrariërs daarin? In dit artikel wordt een verkenning uitgevoerd met als doel om de discussie over dergelijke vragen te bevorderen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.