Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411891
Title Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoeging van organische reststromen
Author(s) Postma, J.
Source SKB : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2010
Abstract Ziektewering tegen bodempathogenen is van groot belang voor een duurzame teelt van gewassen en voor het gezond houden van de bodem. Het is bekend dat toevoeging van organische (mest)stoffen aan de bodem de ziektewering kan stimuleren; echter resultaten hiermee zijn tot nu toe veelal wisselend en onvoorspelbaar. In recent onderzoek is een nieuwe groep ziektewerende bacteriën in de bodem ontdekt. Deze bacteriën kunnen diverse plantpathogene bacteriën en schimmels remmen; bovendien correleert hun aanwezigheid met de mate van ziektewering van de bodem. Door chitine of gist aan de grond toe te voegen die deze ziektewerende bacteriën stimuleren werd ook de ziektewering verhoogd! Dit effect was goed herhaalbaar. De gebruikte stoffen zijn echter te duur voor praktijktoepassing. In het huidige project willen we bovengenoemde kennis verder ontwikkelen tot een praktijkrijpe toepassing voor het verhogen van de ziektewering in de bodem tegen relevante bodempathogenen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.