Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411893
Title Gezonde bacteriën bevorderen
Author(s) Postma, Joeke
Source Gezonde bacteriën bevorderen, Boerderij, 2008-01-01, M. Knuivers
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Media appearance
Publication year 2008
Abstract De bodembacterie lysobacter verkleint de kans op rhizoctonia , blijkt uit pri-onderzoek. Onderzoekers van Plant Research International (PRI) hebben ontdekt dat op gronden waar de bodembacterie Lysobacter in verhoogde mate aanwezig is, gewassen veel minder aangetast worden door de bodemschimmel rhizoctonia. Rhizoctonia solanitast wortels en stengelbasis van een groot aantal gewassen aan, waaronder suikerbieten, aardappelen en groente- en bolgewassen. De mate waarin planten worden aangetast door de schimmel verschilt echter sterk per bedrijf en per grondsoort.Van de Lysobacter-groep was al bekend dat hij schimmels en soms ook andere bacteriën kan remmen. Lysobacter wordt daarom momenteel getest als biologische bestrijder van plantenziekten. Van nature in de bodem aanwezige Lysobacter was echter nog niet eerder in verband gebracht met ziektewering van gronden. De huidige resultaten openen volgens de onderzoekers Joeke Postma en Leo Overbeek de weg naar verdere verhoging van bodemweerbaarheid, bijvoorbeeld door maatregelen die de aanwezigheid van de Lysobacter-bacterie stimuleren.De Lysobacter-groep is niet dezelfde bacteriegroep als van bijvoorbeeld het rhizoctoniamiddel Proradix Agro. Deze middelen zijn gebaseerd op pseudomonas-bacteriën
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.