Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411927
Title Economische analyse van de mestmarkt; Opties voor het stimuleren van innovaties
Author(s) Hoop, D.W. de; Bunte, F.H.J.; Blokland, P.W.; Kernebeek, H.R.J. van; Vrolijk, H.C.J.; Luesink, H.H.; Koeijer, T.J. de
Source Den Haag : LEI, onderdeel Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155293 - 57
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Business Economics
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Animal Production Systems
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WASS
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) dierlijke meststoffen - mestverwerking - distributie - economische analyse - landbouwprijzen - innovaties - prijsbepalende factoren - animal manures - manure treatment - distribution - economic analysis - agricultural prices - innovations - price determining factors
Categories Manure treatment
Abstract De mestmarkt speelt al decennialang een belangrijke rol in de Nederlandse agrarische sector. De kosten van mest hebben een grote invloed op de winstgevendheid en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderijsector. Innovaties om de problemen op de mestmarkt structureel op te lossen blijven uit. Deze studie geeft een analyse van de kenmerken van de mestmarkt en de gevolgen voor de innovaties in de sector.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.