Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411929
Title Vermaatschappelijking van het GLB; Kunnen Agrarische Natuurverenigingen inspiratie opleveren?
Author(s) Prins, H.; Smit, A.B.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086154913 - 66
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - particuliere organisaties - gemeenschappelijk landbouwbeleid - dierlijke productie - dierenwelzijn - agri-environment schemes - private organizations - cap - animal production - animal welfare
Categories Nature Management (General)
Abstract Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is aan verandering onderhevig. In plaats van prijsondersteuning ter bevordering van landbouwproductie wordt de aandacht verlegd naar maatschappelijke waarden als natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn. Voor een deel wordt gedacht aan het in stand houden van maatschappelijk waardevolle gebieden of het leveren van groenblauwe diensten in ruil voor behoud of ophoging van toeslagrechten. In dit rapport staat centraal hoe hieraan invulling gegeven kan worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.