Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411932
Title Zuid-Servië is uitermate geschikt voor fruitteelt : Servisch kleinfruitteelt heeft nog een lange weg te gaan
Author(s) Eck, A.; Wenneker, M.
Source De Fruitteelt 101 (2011)45. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) kleinfruit - servië - landbouwsituatie - landbouwontwikkeling - klimaatfactoren - teeltsystemen - arbeid (werk) - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische economie - small fruits - serbia - agricultural situation - agricultural development - climatic factors - cropping systems - labour - farm development - agricultural economics
Categories Fruit Growing / Small Fruits
Abstract Marcel Wenneker en Adri van Eck bezochten in juni 2011 het tiende internationale Rubus&Ribes symposium in Servië. Onderzoekers van over de gehele wereld presenteerden hun werk. Het symposium werd voorafgegaan door een bustour met bedrijfsbezoeken, vanaf Belgrado tot aan Zlatibor, gelegen in het zuidwesten nabij de grens met Bosnië en Montenegro. Voor beiden een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Servische kleinfruitteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.