Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412014
Title Het Landgoedvenster – Een nieuw instrument voor de maatschappelijke ontwikkeling van landgoederen
Author(s) Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P.; Schoutsen, M.A.
Source Lelystad : PPO AGV - 34
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landgoederen - landschap - identiteit - landschapsbeleving - landgebruik - opinies - inventarisaties - estates - landscape - identity - landscape experience - land use - opinions - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract Landgoederen spelen vanouds een vooraanstaande rol in het integraal en multifunctioneel inrichten en beheren van de groene ruimte. Zij moeten zich telkens opnieuw vernieuwen om vitaal te blijven. Dat kan alleen als zij zich bewust verhouden tot de Nederlandse verstedelijkte samenleving. Zij moeten ook zorgen dat zij gezien worden om die plek te behouden. Zij zullen zichtbaar moeten maken wat hun rol en waarden zijn voor de maatschappelijke behoeften van hun omgeving. In het project ‘Landgoed in 3D!’ zoeken vooruitstrevende landgoedeigenaren naar een nieuwe visie op de rol van landgoederen. Deze landgoederen zijn: - Landgoed Beekzicht te Voorst; - Landgoed Vilsteren; - Landgoed Tongeren te Maarn; Landgoed Grootstal te Nijmegen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.