Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412039
Title Onderzoek naar lokstoffen en lokplanten voor wantsen : signaleren en bestrijden van plaagwantsen
Author(s) Tol, R.W.H.M. van
Source Onder Glas 6 (2009)1. - p. 71 - 71.
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) tuinbouw - teelt onder bescherming - hemiptera - insectenplagen - insectenlokstoffen - onderzoek - bestrijdingsmethoden - biologische productie - glastuinbouw - glasgroenten - groenten - horticulture - protected cultivation - insect pests - insect attractants - research - control methods - biological production - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - vegetables
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Wantsen zijn lastig te bestrijden en verstoren de geïntegreerde en biologische teelt steeds vaker. Tijdige waarneming kan al veel ellende voorkomen. Onderzoekers van Wageningen UR gaan samen met een leverancier lokplanten en lokstoffen ontwikkelen voor zowel waarnemen als bestrijden. In dit artikel een overzicht van het plan van aanpak
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.