Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 412053
Title Samenwerken voor natuur en landschap
Author(s) Overbeek, M.M.M.; Harms, B.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 28 (2011)3. - ISSN 0169-6300 - p. 136 - 145.
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeheer - landschapsbeheer - samenwerking - bedrijven - nature management - landscape management - cooperation - businesses
Categories Nature Management (General)
Abstract Vermaatschappelijking van natuur en landschap vraagt om meer 'ondernemende' vormen van samenwerking tussen natuur- en landschapsorganisaties en bedrijven. Die samenwerking is nu vooral gericht op imagoversterking (bedrijven) en meer inkomsten (natuur- en Landschapsorganisaties) blijkt uit literatuuronderzoek en gesprekken met betrokkenen. Kennis en netwerken worden veel minder uitgewisseld. Natuur- en landschapsorganisaties moeten beter weten wat ze willen van bedrijven en hun volgens bedrijven sterke punten vertalen in uit te wisselen diensten, wil een sterkere ruilrelatie mogelijk worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.