Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412066
Title Beschermd buitenleven : vijf zorgboeren over wonen op zorgboerderijen
Author(s) Ferwerda-van Zonneveld, R.T.; Teenstra, E.D.; Roest, A.E.; Koffijberg, M.
Source [Wageningen] : Wageningen UR, Taskforce Multifunctionele Landbouw - 64
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) sociale zorg - welzijnsvoorzieningen - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - social care - welfare services - social care farms - multifunctional agriculture - entrepreneurship
Categories Farm Management / Social Care
Abstract Het ‘in huis halen’ van mensen met een zorgvraag is een stap die je niet zo maar zet. Die moet heel goed overwogen worden. Belangrijk is van te voren al inzicht te hebben in wat er allemaal bij komt kijken. Wat zijn succes- en faalfactoren, welke randvoorwaarden zijn van belang, welke investeringen zijn er mee gemoeid? Dit boek geeft hier inzicht in via de ervaringen van vijf zorgboeren(gezinnen). Zij komen aan het woord over hun aanpak en ervaringen. Bij elk verhaal is er aandacht besteed aan de motivatie om met wonen te starten, de selectie van bewoners, de begeleiding van de bewoners, het realisatieproces, de kosten en baten, het belang van netwerken en samenwerken en de gevolgen voor gezin en omgeving. In een kader bij elk hoofdstuk wordt op een aantal van deze thema’s dieper ingegaan. De ervaringen van de vijf zorgboerderijen inspireren hopelijk andere zorgboeren om ook de mogelijkheden voor wonen op hun bedrijf te onderzoeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.