Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412101
Title De biobased economy in Zuid-Holland : vijf stappen voor versnelde groei
Author(s) Broens, D.F.; Wal, S. van der; Noordman, T.; Bakker, T.
Source Wageningen : Wageningen UR - 22
Department(s) LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biobased economy - economische ontwikkeling - beleid - zuid-holland - systeeminnovatie - economic development - policy - system innovation
Categories Economic Conditions, Development and Structure
Abstract Door de bestaande infrastructuur en samenstelling van aanwezige bedrijvigheid is Zuid-Holland als geen andere regio in staat om de vruchten van de biobased economy te plukken. Meerdere, onderling samenhangende, deelsectoren zoals de grondstoffenhandel, biobrandstofproductie, white biotech, oleochemie en green biotech, hebben elk een eigen groeipad en vragen om maatwerk in beleid. Er is echter ook een aantal belemmeringen: onder meer een gebrek aan goed sub-academisch onderwijs, aan experimenteerfaciliteiten en aan samenhang in acquisitie en funding, en een overdaad aan marktverstorende regulering. Dit hindert de innovatie: er is te weinig focus op de markt, een gebrek aan faciliteiten en geen samenhangende visie. Uit het onderzoek komen vijf aanbevelingen voort die, als ze opgevolgd worden met concrete acties, ervoor zorgen dat we de door beleidsmakers beoogde economische groei realiseren. Als de regio daarnaast inzet op organiserend vermogen, kunnen de groeistrategieën zodanig op elkaar afgestemd worden dat de biobased economy in een versnelling komt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.